Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-112. Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Περιγραφή-Εαρινό εξάμηνο 2018

Το μάθημα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Φ-111 και εστιάζεται πάνω στον λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, μια περιοχή των μαθηματικών που είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την φυσική.

Αξιολόγηση

Η παρουσία στα μαθήματα είναι σημαντική γιατί η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτά συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα το μάθημα περιλαμβάνει 3 διαλέξεις 2 ωρών στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και λύση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων.

Η δομή του μαθήματος είναι η ακόλουθη. Στα μαθήματα θεωρίας θα γίνεται από έδρας διδασκαλία για περίπου μία ώρα (από την μία ώρα και τριάντα λεπτά). Στο τελευταίο εικοσάλεπτο έως μισάωρο περίπου του μαθήματος θα δίνονται ασκήσεις τάξης για να επιλύονται από τους φοιτητές μέσα στην τάξη. Τα φύλλα με την επίλυση ασκήσεων θα παραδίδονται στο τέλος του μαθήματος. Στην ιστοσελίδα θα προτείνονται στους φοιτητές ενδεικτικές ασκήσεις προς επίλυση. Οι ασκήσεις αυτές καθώς και οι ασκήσεις τάξης θα επιλύονται στα φροντιστηριακά μαθήματα όπου δεν θα γίνεται καθόλου θεωρία, μόνο επίλυση ασκήσεων.


Εξέταση Σεπτεμβρίου

Η εξέταση του μαθήματος Γενικά Μαθηματικά ΙΙ του Σεπτεμβρίου 2018 θα γίνει με τρόπο αντίστοιχο της εξέτασης του Ιουνίου 2018 και πάνω στην ίδια ύλη. Για μεγαλύτερη ευκολία, οι εξεταζόμενοι καλούνται να εφοδιαστούν με μολύβι και γόμα (πλέον του στυλού τους).


Γενικά

ΦΥΣ-112. Γενικά Μαθηματικά ΙI
Ώρες: 6
ECTS: 7
Εξάμηνο: 2o

Υπεύθυνος Μαθήματος:
Γεώργιος Τσιρώνης
Γραφείο: 218 κτίριο Φυσικής, τηλ. 2810-394220, email : gts@physics.uoc.gr

Διδάσκοντες:
Γεώργιος Τσιρώνης
Γραφείο: 218 κτίριο Φυσικής, τηλ. 2810-394220, email : gts@physics.uoc.gr
Κωνσταντίνος Μακρής
Γραφείο: 225α κτίριο Φυσικής, τηλ. 2810-394227, e-mail: makris@physics.uoc.gr
Γιώργος Νεοφώτιστος
Γραφείο: 112 κτίριο Φυσικής, τηλ. 2810-394114, email : gn@physics.uoc.gr
Γεώργιος Μπαρμπαρής
Γραφείο: 234 κτίριο Φυσικής, τηλ. 2810-394200, email : barmparis@physics.uoc.gr

Βοηθοί Μαθήματος:
Αθανάσιος Μαργιολάκης
Γραφείο: Αίθουσα Μικροηλεκτρονικής 1ος όροφος κτίριο Φυσικής, email : amargiol@physics.uoc.gr
Joniald Shena
Γραφείο: 235 κτίριο Φυσικής, email : jshena@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Α
Τετάρτη, 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Α
Πέμπτη, 11:00-13:00, Αμφιθέατρο Α

Ώρες Γραφείου:
Κάθε Πέμπτη 13:00-15:00 στο Coffee Room του δευτέρου ορόφου. Εδώ μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις, απορίες, κλπ ατομικά ή συλλογικά.